design your own website

Fintech (r)evoluce
4. ročník konference Hospodářských novin o bezhotovostní společnosti a byznysu
25/10/2017

Česká národní banka, Praha

Fintech (r)evoluce

Čtvrtý ročník konference o bezhotovostní společnosti a byznysu 

Sňatek digitálních technologií a finančních služeb, pro které se vžilo pojmenování fintech, je v historii kapitalismu podobným milníkem jako rozkvět podvojného účetnictví ve středověké Benátské republice. V obou případech jde

o revoluci, jež důsledně využívá dostupných znalostí a dovedností. 

Pro obě období jde zároveň o evoluci, která tkví v propojení různých expertů a oborů. V desátém století to byli benátští kupci a účetní. Dnes jde o bankéře a programátory. Proto mohou v současnosti on-line platby mezi jednotlivci a institucemi probíhat rychlostí, jako když práskne bičem, což dovede například švédská mobilní aplikace Swish (jejíž pojmenování v češtině znamená svist). Populární fintechovou službu používá každý druhý Švéd a kromě tisíců jiných institucí dokonce i švédské kostely, které přes Swish přijímají milodary. 

Až důsledné párování účetních údajů do kolonek ,má dáti‘ a ‚dal‘, jejichž princip byl znám už dříve, pomohlo benátským obchodníkům mít vždy po ruce jasný přehled o stavu vlastních financí. Mohli tak investovat do budování námořní flotily a výrazně přispět k rozkvětu Benátek. Na vrcholu své slávy Benátská republika ovládala velká území v oblasti Středomoří, Jadranu a Černomoří. Důsledné využití možností, které poskytuje digitalizace, je šance pro dnešní ‚benátské kupce‘ a programátory ovládnout bankovní a finanční svět rychlostí „svistu“.

Když už jsme u historických a zeměpisných analogií, tak dnes platí, že Švédsko má na cestě k bezhotovostní společnosti před ostatními náskok. Tato konference jej jistě o něco zkrátí. 

O konferenci

Mediální dům Economia a Hospodářské noviny pořádají již 4.ročník odborné konference pod osobní záštitou víceguvernéra České národní banky Mojmíra Hampla.
Hlavním tématem  je fenomén současnosti, a to stále rostoucí podíl FinTech scény v bankovním sektoru. Start upy, které vyvíjejí technologická řešení pro oblast financí nemusí být pro tradiční peněžní ústavy hrozbou, naopak, pokud banky dokážou s fintech společnostmi navázat spolupráci, mohou pro ně být příležitostí, jak získat nové zákazníky, proto banky do finančních start-upů stále masivněji investují..

Program dopoledne

8.30 – 9.00 Registrace, welcome coffee

9.00 - 9.10 
Úvodní slovo zástupce Economia / zástupce ČNB

9.10 - 9.50 
KEYNOTE FinTech vs. Bank / Meaghan Johnson, Director of Research, 11:FS (UK)

9.50 - 10.20 
KEYNOTE Banky potřebují změnu / Markus Rupprecht, CEO, Traxpay AG (GER)

10.20 - 11.00 
Panelová diskuse: Jaká bude budoucnost finančních služeb?
Meaghan Johnson, Director of research, 11:FS (UK)
Markus Rupprecht, CEO, Traxpay AG (GER)
Jan Lamser, CEO, RedEggs

tbd

11.00 – 11.20 Coffee break

11.20 - 11.30 
Jak je centrální banka připravena na přicházející fintech revoluci? / 
Mojmír Hampl, ČNB

11.30 - 12:15
Panelová diskuse: Jak jsou centrální banky připraveny na budoucnost?
moderuje: Leoš Rousek, hlavní analytik Hospodářských novin
panelisté:
Mojmír Hampl, ČNB
Pavel Kysilka, 6D Academy
Miroslav Singer, Generali CEE Holding
Zdeněk Tůma, KPMG


12.15 - 12.40
Nové technologie a vize platebních služeb roku 2018+  / Miroslav Lukeš, generální ředitel, MasterCard Europe

Program odpoledne

12.40 - 13.40 Oběd

13.40 – 14.00
TBD

14.00 - 14.20
FinTech v Česku a případ crowdfunding / Jan Šovar, AK Kocián Šolc Balaštík

14.20 - 14.30
Case study: Zkušenosti  z polského trhu/ Bartosz Berestecki, PayU

14.30 - 14.40
Conclusion and recommendation: společné shrnutí tématu, srovnání zkušeností polského, evropského a českého prostředí

14.40 - 15.00
Case study / Michal Šmída, CEO, Twisto

15.00 - 15.20
FinTech Case study / tbd

15.20 - 15.40
Bank Case study / tbd

15.40 - 16.00
Case study / tbd 

16.00 – 16.05
Závěr, shrnutí

Naši řečníci

Další jména budeme postupně přidávat

Markus Rupprecht je zakladatel a generální ředitel společnosti Traxpay. Strávil více jak deset let v Deutsche Bank a stal se jedním z nejmladších asistentů místopředsedy společnosti, jeho vášeň pro nové technologie ho dovedla k seniorním pozicím v několika průkopnických projektech. V roce 2009 zapožil dvě start upové společnosti na německé Fintech scéně - Traxpay a InvoiceAuction. Markus působí také jako poradce a investor pro další začínající FinTech firmy po celém světě.

Meaghan Johnson je spoluzakladatelka a ředitelka výzkumu v firmě 11: FS. V uplynulých pěti letech zpracovávala průzkumy desítkám globálních finančních institucí o tom, co v současné době nabízejí banky, poskytovatelé finančních služeb a FinTech společnosti a jak lze tyto služby zlepšit. Pravidelně přispívá do FinTech Insider, který je nejvýznamnější obchodní podcast na iTunes, známý ve více jak 152 zemích. 

Mojmír Hampl byl od 1. prosince 2006 jmenován členem bankovní rady České národní banky a s účinností od 1. prosince 2012 byl jmenován viceguvernérem ČNB na druhé šestileté funkční období. Zastupuje ČNB od roku 2008 v Hospodářském a finančním výboru EU a od roku 2011 v Regionální konzultační skupině Financial Stability Board.

Pavel Kysilka je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 1990 – 1991 působil jako hlavní ekonomický poradce ministra pro ekonomickou politiku. V 90. letech zastával pozici víceguvernéra a výkonného guvernéra České národní banky.

Miroslav Singer je český ekonom, v letech 2010–2016 guvernér České národní banky. Od roku 2017 působí jako ředitel institucionálních vztahů a hlavní ekonom společnosti Generali CEE Holding.

Miroslav Lukeš působil více než šest let u McKinsey & Company, byl také Head of Strategy v GE Money Bank a v listopadu 2011 přišel do MasterCard, kde je nyní generálním ředitelem MasterCard Europe pro Českou republiku, Slovensko a Rakousko.

Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, je odpovědný za poradenské služby pro finanční sektor. Odpovídá i za poradenství zaměřené na sport, loterie a hry.

Jan Šovar se zaměřuje zejména na oblast kapitálového trhu, vč. souvisejících otázek mezinárodního práva soukromého, a oblast platebního styku. V této souvislosti například na smluvní právo týkající se platební transakcí, elektronických peněz a vlivu technologických novinek na tuto oblast. Působil ve Výboru evropských regulátorů cenných papírů, poradním orgánu Evropské komise, v Paříži a v Deutsche Bank v Londýně. Léta vedl legislativu kapitálového trhu na Ministerstvu financí.

Michal Šmída buduje novou generaci finančních služeb v České republice. Začínal v investičním bankovnictví v Londýně. Do banky Baclays Capital nastoupil po dokončení studií na univerzitě King’s College. V roce 2013 se vrací do České republiky, a buduje FinTechovou firmu Twisto, poskytující platební služby budoucnosti. V zádech se silnými investory – Enern, Miton a Partners – obsloužila firma 200 tisích Čechů a představila inovativní platební metody (např. platba faktur a složenek Snap). Michal nyní společně s týmem pracuje expanzi na trhy východní Evropy.

Michala Hergetová je televizní ekonomická moderátorka.V roce 2005 absolvovala ekonomii mezinárodního obchodu a evropskou integraci na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, studovala také evropská studia a business finance na Staffordshire University ve Spojeném království a University of Antwerp. 

Jan Lamser působil v exekutivních funkcích v bankovním sektoru. Nyní se podílí na několika projektech v oblasti Fintechu, Nové blízkosti a alternativní reality. Patron České fintechové asociace, prezident Šachového svazu ČR, člen Rady Ústavu informatiky Akademie věd ČR. Věnuje se hře.

Leoš Rousek vystudoval Karlovu univerzitu, MA z mezinárodních vztahů získal na Columbia University. Poté působil v New Yorku ve vysílání Hlasu Ameriky a následně na nejrůznějších pozicích v rámci Dow Jones Newswires a The Wall Street Journal v Evropě včetně Ruska. V roce 2016 připravil pro Echo Media projekt Business Monitor24.

Fotografie konference Cashless Society 2016

Finech r(evolution)

Čtvrtý ročník konference o bezhotovostní společnosti a byznysu

Technologie mění svět, a to v historii nebývalým tempem. Týká se to i bankovnictví a platebních služeb, kde nastávají největší změny za posledních padesát let. Léty osvědčený bankovní model přestává v některých směrech fungovat, zesiluje se tlak na inovace, kvalitu i cenu. Nastupuje FinTech vlna, která může tradiční banky zvednout o dalších stupně výše, nebo je naopak potopit.

O své konkrétní zkušenosti a praktické návody se s Vámi podělí špičkoví odborníci jak z bankovního tak i FinTech sektoru, a to nejenom z tuzemska, ale také ze zahraničí, jako například Meaghan Johnson, ředitelka výzkumu britské blockchain platformy 11:FS nebo Markus Rupprecht, CEO společnosti Traxpay AG.

Jedním z hlavních bodů programu bude také diskuse bývalých i současných guvernérů a víceguvernérů České národní banky, be složení Mojmír Hampl, Pavel Kysilka, Miroslav Singer, Zdeněk Tůma, kterou moderuje hlavní ekonomický analytik Hospodářských novin Leoš Rousek.

Registrace

Cena vstupného
HOT!

Standardní cena
Standardní cena

6 100 Kč
Standardní cena platná od 16.9. 2017

  • Simultánní tlumočení
  • Program
  • Celodenní občerstvení
    Networkingový koktejl po ukončení programu
Generální partner
Partner
PartnerPartner
Produkce
Ve spolupráci
Ve spolupráci
Ve spolupráci
Ve spolupráci
Ve spolupráci
Ve spolupráci
Organizátor
Produkce

Mediální partneři