Cashless future logo

Digitální služby a identifikace, změny v AML, kryptoměny

11. 11. 2021

Grandium Hotel Prague, Politických vězňů 913/12 Praha 1

Registrace
Hospodářské noviny pořádají 8. ročník odborné konference o bezhotovostní společnosti a byznysu. Letos se v rámci programu zaměříme na platební a další finanční služby, které dnes formují finanční sektor.

Program

08:00 – 9:00 Registrace + welcome coffee

9:00 – 9:05 Oficiální zahájení konference

I. PLATEBNÍ SLUŽBY A INOVACE

9:05 – 09:25 DYNAMIKA TRHU

 • Vybrané charakteristiky českého a globálního trhu v letech 2000 -2019
 • Změny charakteristik v letech 2020 -2021
 • Nové impulzy pro rozvoj digitálních služeb

Pavel Juřík, předseda konference Cashless Future

09:25 – 09:50 INOVACE POKRAČUJÍ NAVZDORY PANDEMII

Michal Čarný, generální ředitel Mastercard pro Českou republiku a Slovensko

09:50 – 10:15 AKTUÁLNÍ POSTAVENÍ A ÚLOHA FINANČNÍ ZPRAVODAJSKÉ JEDNOTKY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

 • Legislativní ukotvení finanční zpravodajské jednotky ČR a její budoucí vývoj
 • Identifikace klienta dle AML zákona jako nejzásadnější AML opatření

Libor Kazda, ředitel úřadu FAÚ ČR

10:15 – 11:00 PANEL I - PLATEBNÍ SLUŽBY A INOVACE

Pavel Juřík, předseda konference Cashless Future

Michal Čarný, generální ředitel Mastercard pro Českou republiku a Slovensko

Libor Kazda, ředitel úřadu FAÚ ČR

11:00 – 11:20 COFFEE BREAK

II. DIGITÁLNÍ AKTIVA A NOVÉ TRENDY V PLACENÍ

11:20 – 11:40 K NĚKTERÝM AKTUÁLNÍM TRENDŮM V OBLASTI REGULACE PLATEBNÍCH SLUŽEB

 • Nová EU pravidla pro trhy kryptoměn (MiCA)
 • Nová EU pravidla pro zvyšování odolnosti proti kybernetickým útokům (DORA)
 • Nařízení Digital Market Act
 • Další vývoj v oblasti otevřeného bankovnictví (AIS a PIS služby)

Vlastimil Pihera, partner, Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář

11:40 – 12:00 ALTERNATIVNÍ METODY AML IDENTIFIKACE DNES A ZÍTRA

 • alternativní metody AML identifikace
 • současná právní úprava s přihlédnutím k výkladovým stanoviskům EBA
 • Nástin možného vývoje s ohledem na plánované změny EU legislativy.

Martin Šubrt, vedoucí partner v oblasti Banking & Finance, ROWAN LEGAL

12:00 – 12:20 OPEN BANKING & BankID – První zkušenosti a budoucnost

Petr Gába, Produkt Manager, Trask solutions

12:20 – 13:00 PANEL II - DIGITÁLNÍ AKTIVA A NOVÉ TRENDY V PLACENÍ

Vlastimil Pihera, partner, Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář

Martin Šubrt, vedoucí partner v oblasti Banking & Finance, ROWAN LEGAL

Petr Gába, Produkt Manager, Trask solutions

13:00 – 14:00 LUNCH BREAK

III. TRENDY V PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

14:00 – 14:20 Blockchain & Digital Currencies

Holly Jones, European Product Lead, Blockchain and Digital Assets, Mastercard

14:20 – 14:40 CARBON CALCULATOR - MAKING EVERY TRANSACTION COUNT FOR PEOPLE AND PLANET

Per Anders Bedman, Client Executive, Doconomy

14:40 – 15:00 ZAMĚŘENÍ NA CÍLOVÉ SKUPINY: „LEAGUE OF LEGENDS“

Monika Truchliková, manažerka pro platební metody, Komerční banka

15:00 – 15:40 PANEL III - TRENDY V PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

Holly Jones, European Product Lead, Blockchain and Digital Assets, Mastercard

Monika Truchliková, manažerka pro platební metody, Komerční banka

Per Anders Bedman, Client Executive, Doconomy

15:40 – 15:45 SHRNUTÍ, ZÁVĚR

15:45 – 16:45 KOKTEJL

Řečníci

Michal Čarný

Michal Čarný

Generální ředitel pro ČR a SR, Mastercard

Michala Hergetová

Michala Hergetová

ekonomická moderátorka

Pavel Juřík

Pavel Juřík

předseda konference

Pavel Juřík

předseda konference

Pavel Juřík se věnuje inovacím platebních karet od počátku své kariéry v Komerční bance v roce 1990 následně v HVB Bank a PPF International. V Ness-Europe a Global Payments Europe rozvíjel produkty a obchod s finančními institucemi v zemích CEE. Jako zakládající předseda Sdružení pro bankovní karty stál v letech 1990-2000 při budování moderního sytému platebních karet v České republice a na Slovensku. Tématu platebních karet a finančních služeb věnoval přibližně více než 200 článků a několik publikací. Inovacím finančních služeb se věnuje dodnes.

Libor Kazda

Libor Kazda

ředitel úřadu FAÚ ČR

Ing. Libor Kazda, ředitel Finančního analytického úřadu

Od roku 1996, od svého nástupu k Policii České republiky jsem se zabýval hospodářskou trestnou činností, korupcí a legalizací výnosů z trestné činnosti. Prošel jsem jako vyšetřovatel od Okresního úřadu vyšetřování, přes Krajský úřad vyšetřování až na Úřad vyšetřování pro ČR. Poté jsem byl příslušníkem Služby pro odhalování korupce, později Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality. Kariéru vyšetřovatele jsem ukončil na konci roku 2013. Od února 2014 jsem se stal ředitelem odboru 24 Ministerstva financí ČR, který se k 1.1.2017 transformoval do nově vzniklého Finančního analytického úřadu, jehož jsem až do současné doby ředitelem.

Per Anders Bedman

Per Anders Bedman

Client Executive, Doconomy

Per Anders Bedman, Client Executive, Doconomy

Expertise

Financial market infrastructure, B2B sales, products, services and complex project management, design of trading, clearing, risk and settlement functions, business development, risk management and business support, operational management, operational excellence, restructuring, achieving profitable growth

Industry Experience

Per Anders has worked in the financial, and financial IT sector throughout his career. His experience includes buy-side and sell-side companies as well as financial infrastructure and independent software vendors.

During the two-year period that Per Anders has worked for Doconomy, he has been a core member in the team building the Doconomy B2B concept, leading to a significant client base around the world.

Accomplishments

Per Anders has successfully managed many complex B2B projects worldwide as well as operative company functions with extreme demands on service and availability. He has also developed, managed and transformed companies all through his career, with very good results.

Vlastimil Pihera

Vlastimil Pihera

partner, Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář

Vlastimil Pihera

partner, Kocián, Šolc, Balaštík, advokátní kancelář

Vlastimil Pihera je partnerem Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. Absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni (1999), titul JUDr. získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2001); absolvoval rovněž postgraduální doktorské studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v oboru soukromé právo (2007). V minulosti působil mimo jiné v Komisi pro cenné papíry (2002 – 2005).

Od roku 2008 je advokátem a je členem České advokátní komory.

Jako advokát se Vlastimil zaměřuje především na cenné papíry a kapitálové trhy, investiční fondy a společnosti a kolektivní investování či veřejnoprávní regulaci finančních institucí.

Je častým přispěvatelem do odborného tisku, byl členem odborné komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu zákona o obchodních korporacích a členem expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy Ministerstva spravedlnosti ČR.

V současné době působí na Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a dále jako člen rozkladové komise Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, člen Etického výboru Asociace pro kapitálové trhy a člen Etické komise České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování.

Monika Truchlikova

Monika Truchlikova

manažerka pro platební metody, Komerční banka

Monika Truchlikova, Tribe Leader, Payment Methods Tribe, Komerční banka

Monika Truchliková graduated in Prague University of Economics, Finance Faculty and so far she has more than 22 years experience in banking. Monika started her banking career in ING bank as a member of the team responsible to develop retail banking part of the bank.  ING in the Czech Republic  was until that moment solely corporate bank. Monika was part of the team which developed and launched brand new concept of high-yield saving account (Oranžové konto) and first introduced to Czech Market indirect client identification. In 2000 Monika joined Komerční banka and since then she has been working in various managerial position in product development and segment management area. In 2019 Monika got a chance to become Tribe leader in KB new agile organization and currently is responsible for Payment Methods Tribe. Monika likes new challenges, believes in beauty of simplicity and synergic effect of team spirit and her personal moto is “where there is a will there is a way”.

Martin Šubrt

Martin Šubrt

vedoucí partner v oblasti Banking & Finance, ROWAN LEGAL

JUDr. MARTIN ŠUBRT, Ph.D., LL.M. 

PARTNER/ PRAHA

Martin Šubrt je partnerem advokátní kanceláře ROWAN LEGAL se zaměřením zejména na komplexní právní poradenství v celé oblasti bankovního a finančního práva a také práva obchodního se zaměřením na M&A. Za svou kariéru působil mimo jiné i ve světově významných bankovních institucích, jakými jsou ABN AMRO BANK či THE ROYAL BANK OF SCOTLAND v Londýně. 

Martin Šubrt se své zahraniční praxi věnoval projektům zejména v oblasti syndikovaného financování, sekuritizace, finančních derivátů a regulace finančního trhu. V ROWAN LEGAL se v této oblasti zaměřuje zejména na finanční regulatoriku a smluvní nastavení vztahů mezi poskytovateli finančních služeb a jejich příjemci.

Petr Gába

Petr Gába

Produkt Manager, Trask solutions

Petr Gába, Produkt Manager, Trask solutions

Petr Gába se věnuje digitalizaci bankovnictví více než 10 let. Má zkušenosti s rozvojem otevřeného bankovnictví, klientské identity a bezpečnosti. Dnes řídí produkt BAAPI, z kterého se za poslední 2 roky stal nejúspěšnější agregační nástroj pro bankovní API – PSD2, BankID, Firemní API na českém a slovenském trhu. Předchozí zkušenosti nasbíral v Raiffeisenbank, Komerční bance nebo České spořitelně. Absolvent Vysoké školy báňské Ostrava.

Řešení BAAPI si vybraly přední české banky, fintechy i nadnárodní společnosti jako ČSOB, equensWorldline, Credit Bureau, UniCredit, Equa bank, Zonky, ČEZ, Fortuna a mnoho dalších. BAAPI funguje na českém, slovenském a maďarském trhu.

TRASK je firma s 26 letou historií inovací pro české bankovní a automotive lídry. Patří k největším IT firmám na českém trhu.  Přesto zcela lokální a stále s majiteli aktivně se podílejícími na řízení.

Od roku 2021 TRASK CEO Pavel Rieger – ex-partner EY. Trask se dnes řadí i mezi přední poradenské společnosti v oblasti digitalizace, pro kterou si nás vybraly firmy jako Generali či ČEZ.

Holly Jones

Holly Jones

European Product Lead, Blockchain and Digital Assets, Mastercard

Holly Jones, European Product Lead, Blockchain and Digital Assets

Holly Jones is based in London and is the European lead for Blockchain and Digital Currencies for Mastercard.  Holly has in the payments industry for over 17 years in roles spanning from driving acquisition and usage of payment cards to Business Development and Country Management to Open Banking.

Generální partner

Partner

Ve spolupráci s

Záštitu poskytuje

Mediální partneři